Παρακαλώ περιμένετε...

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1994

Η COMPASS CLEAN παρέχει πρότυπες υπηρεσίες καθαρισμού σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

κ. Παγώνης Σταμάτης

Η εταιρεία Compass Clean ιδρύθηκε το 1994 από τον κ. Παγώνη Σταμάτη και είχε ως κύριο αντικείμενο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθαρισμού για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το 1997 ο κ. Παγώνης δημιούργησε την SAP CLEAN με σκοπό τον διαχωρισμό των υπηρεσιών του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα. Στόχος, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε τομέα. Από τότε η Compass Clean συμμετέχει παράλληλα με τις παρακάτω υπηρεσίες για τον ιδιωτικό τομέα και σε έργα Δημοσίου σε συνεργασία με την SAP CLEAN.

Οι υπηρεσίες καθαρισμού για τον ιδιωτικό τομέα είναι οι παρακάτω 3 τομείς:
Κατοικίες
Επαγγελματικοί Χώροι
Σκάφη